Nyheter

Plast och restavfall bland matavfallet

Tyvärr inträffar det att plast, glas, metall och restavfall hamnar i vår matavfallsfraktion.

Det medför betydande onödiga extra kostnader för sopsugsanläggningen och innebär att matavfallet måste brännas upp istället för att omvandlas till biogas, vilket är en stor förlust för miljön.

Vi löper även risken att bli tvungna att övergå till en annan lösning för matavfall, såsom kärl i returrummen, vilket knappast någon boende skulle vilja ha.

Vänligen förmedla information till medlemmar och hyresgäster om att korrekt sortering av matavfall, liksom allt annat avfall, är av stor vikt, både för ekonomin och för miljön.

Bild från den senaste hämtningen av matavfallscontainer.