Nyheter

Sopsortering i området

Glädjande nyheter är att de boende i Annedal har blivit otroligt mycket bättre på att sortera matavfallet. Det betyder också att restavfall minskar eftersom fler sorterar mer. Även energiförbrukning per lägenhet och månad är låg: ca 2,5 KwH / lägenhet och månad

Val som gör skillnad:

• Med enbart en hämtning i stället för till flera olika platser minskas tung trafik kopplad till sophantering och de utsläpp som de medför med upp till 90%

• En minskad trafik i bostadsområden bidrar också till en minskad risk för trafikolyckor

• Fler material återvinnas och matavfall kan användas för bioenergi och biogödsel