Nyheter

Ekonomi

Föreningsstämman 2023 beslutade om en ny högre medlemsavgift och vi kommer att börja debitera er efter det beslutet från Q4 2023. Den nya avgiften innebär en höjning som förklaras av bl.a. ökade kostnader för sophämtning från SVoA (Stockholm Vatten och Avfall), ökade elkostnader och även ökade kostnader från driftleverantören Envac. 

Vi kommer också med den nya avgiften att kunna skapa ett större utrymme för underhåll och fondering. Anläggningen är nu över tio år gammal och vi planerar att genomföra några större investeringar för att ytterligare förbättra och uppgradera sopsugen, investeringar som kommer att öka driftsäkerheten och minska vår elförbrukning. Vi kommer också att kunna erbjuda digitala lösningar som ger alla boende en större insikt och förståelse över vad deras sophantering innebär. Vi ber er att ta med den nya avgiften till er budgetprocess inför 2024.