Valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade av att sitta i styrelsen.
Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar bidrar valberedningen till ökat engagemang i styrelsearbetet.

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via mejl: ATT BESLUTAS SENARE
Eller via telefon: ATT BESLUTAS SENARE

Valberedningen består av: 

Magnus Gustavsson
(Brf Linabergskajen)

Henry Joona
(Brf  Linabergshöjden)