Vår förening har ansvaret för drift och vidmakthållande av anläggningen som hanterar hushållssopor i Annedal. Idag är ett 60-tal bostadsrättsföreningar/bolag användare av vårt sopsugssystem och bor du i Annedal är er förening eller hyresvärd är en av dessa.

Sopsugsanläggningen i Annedal har i ett tekniskt perspektiv konstruerats för att uppfylla de krav som är föreskrivna i Stockholm kommuns avfallsplan. Avfallsplanen beskriver kommunens vision för sophanteringen i Stockholm, hur dagens infrastruktur för sopor är uppbyggd samt vilka regler som gäller vid hantering av sopor. Planen med dess bilagor går att ladda ner via Internet på adressen www.stockholmvatten.se.